Hoppa till innehåll

Om Roks opinion

I statliga utredningar om mäns våld mot kvinnor kan man ofta läsa att ”kunskap saknas”, men det är något som Roks inte håller med om. Roks står för 40 års samlad erfarenhet av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och har bidragit till feministisk forskning som har ökat kunskapen kring ämnet i decennier.

Genom Roks opinion vill vi visa att kunskap finns – och att vi besitter den.

På den här sajten samlar Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige därför underlag och uttalanden om de frågor som är mest aktuella för oss just nu. Här kan du läsa vad vi tycker i olika frågor som rör arbetet mot mäns våld mot kvinnor, och samtidigt få tydliga källhänsvisningar till forskning, utredningar och beslut som är kopplade till våra ståndpunkter.

Sajten är tänkt att fungera som ett stöd för media och beslutsfattare, och för den som vill lära sig mer om mäns våld mot kvinnor i Sverige.

Har du frågor om innehållet på Roks opinion kan du kontakta Sofia Börjesson, opinionsbildande kommunikatör på Roks, på telefonnummer 0707188343 eller via mejl sofia.borjesson@roks.se.

Alla citat och pressbilder får användas fritt av nyhetsmedia.