Hoppa till innehåll
Sara Skyttedal bakom en lila hinna och en urklipp bild på Roks ordförande Jenny Westserstrand.

Jenny Westerstrand: Roks står på Skyttedals sida

Dagens Nyheters Hanne Kjöller skriver i en ledare att "anklagelser om ofredande inte ska användas för att vinna partistrider" och åsyftar kristdemokraten Sara Skyttedal. Jenny Westerstrand, Roks ordförande, reagerar starkt på Kjöllers oinformerade teorier.

64 procent av alla vårdnadsdomar innehåller våld.

Trots stärkt barnrättsperspektiv – våldsamma pappor ges vårdnad över barnen

Den första juni 2021 trädde en ny lag i kraft i Sverige som gör det straffbart att låta ett barn bevittna våld i hemmet – barnfridsbrottet.

Minskat stöd för kvinnor när marknaden ska göra vinst på mäns våld

Om regeringens förslag om tillståndsplikt för skyddade boenden klubbas igenom ritas spelplanen om i grunden för samhällets stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor.

Svensk politik ignorerar kvinnojourernas kunskap – tar bort kön ur våldsanalysen

Just nu pågår en omställning av samhällets kvinnojoursverksamheter och därmed stödet för kvinnor som utsätts för mäns våld.

Regeringens nya satsning mot mäns våld mot kvinnor – lägger resurserna på männen 

Regeringen har tagit fram ett nytt program för våldsförebyggande arbete. Nu ska fokus ligga på att hitta orsaken till att mannen slår och att hitta sätt som får honom att sluta.

Män slår kvinnor utan straff – och får stöd från samhället

De senaste decennierna har lagar införts och skärpts för att skydda våldsutsatta kvinnor, något som ser bra ut på pappret – men hur ser det ut i praktiken?

Mammor som flyr våld kan skiljas från sina barn

Om regeringens förslag kring nya regler för skyddade boenden blir verklighet ritas spelplanen om i grunden för samhällets stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor.